News

Het gebruik van reusable diathermie kabels maakt het lastig een gevalideerd proces te handhaven. De meeste leveranciers van diathermiekabels geven een maximaal aantal cycli van gebruik maar hoe wordt dit geregistreerd?

Een lastig vraagstuk wanneer steeds meer nadruk wordt gelegd op registratie van het proces. Mogelijkheden als knipkaartjes, barcodes en dergelijke zijn alternatieven om het proces te monitoren. Maar wat als je diathermie kabels worden gemonitord door een ingebouwde RFID. De RFID geeft het artikelnummer, lotnummer en telt het aantal keren van gebruik af. Tevens herkent de Bowa kabel het instrument dat gebruikt wordt. Bowa medical ontzorgt hierin. Wilt u meer informatie mail dan naar info@puremedical.nl

0
Chrirurgische rook. Voor sommigen overbodig en overbezorgd. Is dat zo of is chirurgisch rook schadelijk voor de mensen die werken op een OK? Los van het gegeven dat er daadwerkelijke redenen zijn dat het inademen van de chirurgische rook schadelijk is voor de gezondheid adviseren wij het zekere voor het onzekere te nemen. Met de preventie maatregelen van Bowa® zijn er geen bezwaren meer om deze voorzorgsmaatregelen te nemen.